سیستم اتوماسیون چندمنظوره پایا360

سیستم اتوماسیون چندمنظوره پایا360

سیستم اتوماسیون چندمنظوره پایا360

پایا360 یک سیستم اتوماسیون صنعتی است که در حوزه های مختلف قابلیت اجرا به صورت تخصصی دارد.


به این معنی که مثلا این سیستم با یک پایه و ساختار اصلی در حوزه های مختلف قابل اجراشدن می باشد.


مثلا سیستم اتوماسیون پایا360 در حوزه تولیدقارچ با سیستم پایا360 در حوزه گلخانه و یا مرغداری به لحاظ ساختار تخصصی متفاوت و متناسب با همان حوزه کاری می باشد.



ارتباط با واحد پشتیبانی پایا 360