بازدید مدیریت محترم جهادکشاورزی استان از غرفه پایا360

بازدید مدیریت محترم جهادکشاورزی استان از غرفه پایا360

بازدید مدیریت محترم جهادکشاورزی استان از غرفه پایا360

پایا360 اردیبهشت امسال بعنوان یک شرکت دانش بنیان و خلاق در حوزه اتوماسیون های صنعتی در کنار سازمان جهادکشاورزی و نظام مهندسی استان در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد حضور داشت.


اتوماسیون پایا360


افزایش ضریب اتوماسیون و هوشمندسازی صنایع کشاورزی یکی از دستاوردهای پایا درمدت فعالیت در این حوزه بوده است.ارتباط با واحد پشتیبانی پایا 360