هوشمند سازی استخر و سیستم مدیریت باغ ویلاها | پایا۳۶۰

هوشمند سازی استخر و سیستم مدیریت باغ ویلاها | پایا۳۶۰

هوشمند سازی استخر و سیستم مدیریت باغ ویلاها | پایا۳۶۰

یکی از محصولات پایا360 ، اتوماسیون تخصصی برای هوشمندسازی استخرها ، اسپاها و باغ ویلاها می باشد.این محصول در باغ ویلاها نیز قابل استفاده است.


از مدیریت آب گیری گرفته تا مدیریت گرمایش آب استخر تا هوشمندسازی روشنایی باغ ویلای شما ، قابل استفاده است.


این محصول یک سیستم کاملا بومی است که دارای گارانتی و پشتیبانی می باشد.ارتباط با واحد پشتیبانی پایا 360